RUGBY CLUB

 

 
Рейтинг: 3.00
(101)
ГлоГ
ИсТоРиЯ на КлуБа
ИгрАчиТе на ОтБор МъЖе
ГаЛерИя на ОтБоР МъЖе
ИграЧите на ОтБоРа СтарШатА ВъзРасТ
ГаЛеРия на ОтБорА СтаРша ВъзРаст
СпоНсорИ и ТрЕнЬоРи
КатАлоГ
ФеН нА МеСеЦа
ИгРатА "РъГби"
ПрОгРаМа
СтАнИ едИн от нАс
Галерия на момчетата участвали на Европейско първенство


СмеШни Ръгби КарТинкИ НовИнИ КалЕндаР КлиПчетА ВрЪзкИ ФоРуМ

НовИнИ

Балкански котки
18 Март 08 Втори мач от Европейското първенство
16 Март 08 Първият мач на Европейското първенство - България побеждава
13 Март 08 9 човека от клуба заминаха за Европейско първенство
09 Март 08 Мъжкият отбор на клуба - гост на Перник
07 Февруари 08 35г. ръгби в Берковица
05 Декември 07 Запознанство
05 Декември 07 Обновяване

0.0947